14 Octombrie – Dumnezeu vindecă prin smerire

Autor: John Piper

ZIUA 287

I-am văzut căile, și totuși îl voi tămădui; îl voi călăuzi și-l voi mângâia, pe el și pe cei ce plâng împreună cu el. Voi pune lauda pe buze: Pace, pace celui de departe și celui de aproape!, zice Domnul. Da, Eu îl voi tămădui! – Isaia 57:18-19

În ciuda gravității bolii omului, de a fi răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, El îl va vindeca. Isaia 57:15 spune că Dumnezeu locuiește cu cei zdrobiți și smeriți. Totuși, oamenii din Isaia 57:17 nu sunt smeriți. Ei își urmăresc cu nebunie propriul lor drum și interes. Deci, cum se va manifesta vindecarea?

Nu poate fi decât într-o singură modalitate. Dumnezeu îi va vindeca umilindu-i. El va vindeca pacientul zdrobindu-i mândria. Dacă numai cei zdrobiți și se bucură de părtășia cu Dumnezeu (Isaia 57:15) și dacă boala lui Israel este chiar răzvrătirea plină de mândrie (Isaia 57:17) și dacă Dumnezeu promite că Îi va vindeca (Isaia 57:18), atunci vindecarea despre care vorbește Dumnezeu trebuie să fie umilirea lor.

Nu este acesta modul în care Isaia profețește ceea ce Ieremia a numit noul legământ și darul unei inimi noi? El spune:

Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. (…) Ci iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor, și Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu. Ieremia 31:31, 33

Isaia și Ieremia văd amândoi un timp în care oamenii bolnavi, neascultători și cu inima împietrită, vor fi schimbați în mod supranatural. Isaia vorbește despre vindecare. Ieremia vorbește despre scrierea legii în inimile lor. Și, Ezechiel o spune așa:

Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. – Ezechiel 36:26

Așadar, vindecarea din Isaia 57:18 este un transplant major de inimă – vechea inimă de piatră, mândră și răzvrătită, este scoasă, iar în locul ei este așezată o nouă inimă moale și duioasă, care este smerită și zdrobită de amintirea păcatului și a păcatului care încă persistă.

Aceasta este inima în care va locui pentru totdeauna Cel Înalt al cărui Nume este sfânt.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: God Heals by Humbling – https://www.desiringgod.org/articles/god-heals-by-humbling

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: