2 Noiembrie – Bucurie în mijlocul durerii

Autor: John Piper

ZIUA 306

Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră! Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot aşa au prigonit pe proroci, care au fost înainte de voi – Matei 5:11-12

Hedonismul creștin spune că există diferite moduri de a te bucura în suferință atunci când ești creștin. Toate acestea își doresc să fie o expresie a harului atotsuficient și atotsatisfăcător al lui Dumnezeu.

O primă modalitate ca să ne bucurăm în suferință este să ne concentrăm atenția, cu fermitate, asupra măreției răsplătirii care ni se va da la înviere. Efectul acestui tip de concentrare este de a face ca durerea noastră prezentă să pară mică în comparație cu ceea ce va urma: „Eu socotesc că suferinţele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită faţă de noi” (Romani 8:18; cf. 2 Corinteni 4:16–18). Atunci când te lupți să faci suferința tolerabilă, bucuria în răsplata viitoare va face și iubirea posibilă.

„Voi, însă, iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi ceva în schimb, și răsplata voastră va fi mare” (Luca 6:35). Fiți generoși cu cei sărmani „și va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ţi răsplătească, dar ţi se va răsplăti la învierea celor neprihăniţi” (Luca 14:14). Încrederea în această răsplată promisă taie firul comportamentelor lumeștilor și ne eliberează făcându-ne dispuși să plătim prețul iubirii.

Un alt mod de a ne bucura în mijlocul suferinței vine tocmai din efectele pe care le are aceasta asupra siguranței nădejdii noastre. Bucuria în suferință este înrădăcinată nu numai în speranța învierii și a răsplătirii, ci și în modul în care însăși suferința lucrează pentru a adânci această speranță.

De exemplu, apostolul Pavel spune, „Ba mai mult, ne bucurăm chiar şi în necazurile noastre, căci ştim că necazul produce răbdare, răbdarea produce caracter matur, iar caracterul matur produce nădejde” (Romani 5:3-4 – tr.NTR).

Cu alte cuvinte, bucuria lui Pavel nu este înrădăcinată doar în măreața răsplătire, ci și în efectul suferinței care solidifică și mai mult speranța acelei răsplătiri. Necazul produce răbdare, iar răbdarea produce sentimentul unei credințe noastră reale și autentice, iar asta ne întărește în speranța că într-adevăr Îl vom avea pe Hristos.

Așadar, fie că ne concentrăm asupra bogățiilor din ziua răsplătirii fie asupra efectelor de modelare pe care le dă suferința, scopul lui Dumnezeu este să ne susțină bucuria în mijlocul suferinței.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Rejoicing In Pain – https://www.desiringgod.org/articles/rejoicing-in-pain

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: