8 Noiembrie – Onorăm ceea ce iubim

Autor: John Piper

ZIUA 312

Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă; dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfinţeşti pe Domnul, slăvindu-L, şi dacă-l vei cinsti, neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale şi nededându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul, şi Eu te voi sui pe înălţimile ţării, te voi face să te bucuri de moştenirea tatălui tău Iacov”, căci gura Domnului a vorbit. – Isaia 58:13-14 

Există posibilitatea de a-L dori și de a-L căuta pe Dumnezeu, dar fără să Îi dai gloria cuvenită. Dacă ne dorim ca întreaga noastră căutare să Îl onoreze pe Dumnezeu, atunci motivația va trebui să fie bucuria pe care ne-o dă părtășia cu El.

Luați în considerare sabatul ca o ilustrare a acestui lucru. Domnul își mustră poporul pentru că își căutau propriile plăceri în ziua Lui sfântă. „Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă.” Oare ce vrea să spună prin acestea? Vrea să spună că nu ar trebui să căutăm să avem bucurii proprii în Ziua Domnului? Nu, pentru că următorul lucru pe care îl spune este: „dacă Sabatul va fi desfătarea ta”. Așa că, ceea ce El critică este că ei își găseau plăcerea în ziua de Sabat în propriile lor treburi, în locul frumuseții Dumnezeului lor, al odihnei și sfințeniei pe care ziua aceasta le reprezenta.

El nu le mustră dorința de a se desfăta. El le mustră slăbiciunea pe care o au în mijlocul dorinței de a se desfăta. După cum spunea și C.S. Lewis, „Suntem mult prea ușor mulțumiți”. Ei s-au mulțumit cu interesele lor lumești și s-au onorat pe ei înșiși mai presus de Domnul.

Observați următorul paralelism: a numi ziua Sabatului „desfătare” este tot una cu a spune despre ziua sfântă a Domnului că trebuie „sfințită”.„[…] Dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfinţeşti pe Domnul…”. Pur și simplu, lucrul acesta înseamnă că onorezi ceea ce-ți aduce desfătare. Sau, slăvești ceea ce îți aduce bucurie.

A-ți găsi plăcerea în Dumnezeu sau a-L proslăvi pe Dumnezeu sunt unul și-același lucru. Scopul Său etern și plăcerea noastră veșnică se unesc într-o singură experiență de închinare. Pentru asta este ziua Domnului. Într-adevăr, pentru asta este toată viața.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: We Honor What We Enjoy – https://www.desiringgod.org/articles/we-honor-what-we-enjoy

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: