11 Noiembrie – Noi suntem casa Lui

Autor: John Piper

ZIUA 315

Căci El a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel ce a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăşi. Orice casă este zidită de cineva, dar Cel ce a zidit toate lucrurile este Dumnezeu. Cât despre Moise, el a fost „credincios în toată casa lui Dumnezeu”, ca slugă, ca să mărturisească despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu. Dar Hristos este credincios ca Fiu, peste casa lui Dumnezeu. Şi casa Lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârşit încrederea nezguduită şi nădejdea cu care ne lăudăm. – Evrei 3:3-6 

Persoanele care se laudă în Hristos Isus și își pun toată nădejdea în El, sunt casa lui Dumnezeu. Ceea ce înseamnă că Isus chiar și astăzi – nu doar în vremea lui Moise sau în zilele Sale pe pământ – ci chiar în această zi este Făcătorul nostru, Stăpânul nostru, Conducătorul nostru și Purtătorul nostru de grijă.

Isus este numit „ziditorul” acestei case. Nu Moise a fost constructorul. El doar era parte din casă. Așa că spune: „Căci El a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel ce a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăşi”. Deci, Moise, pe cât de mare era în conducerea casei și în transmițând cuvântul lui Dumnezeu casei, totuși a fost doar o parte a casei. Dar Isus este Cel care a construit casa.

Așadar, dacă ne lăudăm în Isus și ne punem toată nădejdea în Isus, noi suntem casa, iar Isus este Ziditorul, Stăpânul, Conducătorul și Purtătorul nostru de grijă. El nu își lasă casa ca să îi fie distrusă sau să ajungă de ruină.

Apoi, scriitorul schimbă imaginea – de la constructor și casă, trece la fiu și slujitor. „Cât despre Moise, el a fost „credincios în toată casa lui Dumnezeu”, ca slugă […] Dar Hristos este credincios ca Fiu, peste casa lui Dumnezeu.” Așa că Hristos a devenit parte din casa – parte din toți aparținătorii casei – pe care a construit-o. Dar chiar și așa, onoarea lui este mult mai presus decât cea a lui Moise. Moise a fost doar un slujitor. Hristos este Fiul. Moștenitorul. 

Iar noi facem parte din această mare casă. Evrei 3:6: „Şi casa Lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârşit încrederea nezguduită şi nădejdea cu care ne lăudăm.” Pe toate căile posibile, să-l respectăm și să-i dăm lui Moise meritul cuvenitul. Dar ideea întregii cărți a Evreilor este: Hristos este mai mare. Mai mare din toate punctele de vedere. El este Ziditorul casei poporului lui Dumnezeu. Și El este Fiul din casa poporului lui Dumnezeu. Să-l respectăm pe Moise. Dar haideți să ne închinăm lui Isus – Făcătorul nostru, fratele nostru.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: We are His House – https://www.desiringgod.org/articles/we-are-his-house

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: