12 Noiembrie – Cum îi slujește Satan lui Dumnezeu?

Autor: John Piper

ZIUA 316

Iată, noi numim fericiţi pe cei ce au răbdat. Aţi auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov şi aţi văzut ce sfârşit i-a dat Domnul şi cum Domnul este plin de milă şi de îndurare.Iacov 5:11

În spatele oricărei boli și dizabilități se află voia suverană a lui Dumnezeu. Nu că Satana nu este implicat – probabil că el este întotdeauna implicat într-un fel sau altul cu scopuri distructive (Fapte 10:38). Dar puterea lui nu este decisivă. El nu poate acționa fără permisiunea lui Dumnezeu.

Acesta este unul dintre aspectele bolii lui Iov. Textul arată clar că atunci când boala a venit asupra lui Iov, „Satana . . . a lovit pe Iov cu o bubă rea, din talpa piciorului până în creştetul capului.” (Iov 2:7). Soția lui l-a îndemnat să-L blesteme pe Dumnezeu. Dar Iov a spus: „Ce, primim de la Dumnezeu binele şi să nu primim şi răul?” (Iov 2:10). Și din nou autorul inspirat al cărții (cum a făcut și în 1:22) îl laudă pe Iov spunând: „În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui”.

Cu alte cuvinte, aceasta este o perspectivă corectă asupra suveranității lui Dumnezeu asupra diavolului. Satana este real și își poate întinde mână provocându-ne calamități, dar mâna lui nu e finală și nu e mâna decisivă.

Iacov ne arată clar că Dumnezeu a avut un scop bun în toate necazurile lui Iov: Aţi auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov şi aţi văzut ce sfârşit i-a dat Domnul şi cum Domnul este plin de milă şi de îndurare (Iacov 5:11).

Așa că, deși Satan a fost implicat, scopul final a fost al lui Dumnezeu și a fost „plin de milă şi de îndurare”.

Aceasta este aceeași lecție pe care o învățăm din 2 Corinteni 12:7, unde Pavel spune că țepușul lui din carne a fost un „mesager al Satanei” și totuși a fost dat în scopul propriei sale sfințiri – pentru a-l împiedica să devină îngâmfat. „Şi ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un ţepuş în carne, un sol al Satanei, ca să mă pălmuiască şi să mă împiedice să mă îngâmf.”

Acum, scopul lui Satana prin această suferință nu a fost smerenia. Prin urmare, acest scop îl are doar Dumnezeu. Atunci, înseamnă că Satana este folosit aici de Dumnezeu pentru a-și îndeplini scopurile bune în viața lui Pavel. De fapt, Satana nu îi poate distruge pe copiii aleși ai lui Dumnezeu, iar în cele din urmă Dumnezeu va întoarce toate atacurile sale numai împotriva lui.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: How Satan Serves God? – https://www.desiringgod.org/articles/how-satan-serves-god

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: