23 Noiembrie – Când Dumnezeu jură pe El Însuși

Autor: John Piper

ZIUA 327

fiindcă nu putea să Se jure pe unul mai mare decât El, s-a jurat pe Sine Însuşi şi a zis: „Cu adevărat te voi binecuvânta şi îţi voi înmulţi foarte mult sămânţa” Evrei 6:13-14

Există o singură Persoană a cărei valoare, onoare și demnitate, prețiozitate, măreție, frumusețe și reputație este mai mult decât toate celelalte valori combinate – de zece mii de ori mai mult – și această Persoană e Însuși Dumnezeu. Deci, când Dumnezeu depune un jurământ, El jură pe Sine.

Dacă ar fi putut merge mai sus, ar fi mers mai sus. De ce? Pentru a ne încuraja puternic în nădejdea noastră. Ceea ce spune Dumnezeu când jură pe Sine este că e la fel de imposibil ca El să-și încalce cuvântul făgăduinței de a ne binecuvânta, precum e imposibil că Se va disprețui vreodată pe Sine.

Dumnezeu este cea mai mare valoare din univers. Nu există nimic mai valoros sau mai minunat decât Dumnezeu. Deci, Dumnezeu jură pe Dumnezeu. Și, făcând asta, spune: „Aș vrea ca tu să ai atât de multă încredere în Mine pe cât este posibil să ai.” Pentru că în cazul în care ar fi fost posibil mai mult, Evrei 6:13 ne spune că El ne-ar fi dat asta. „Fiindcă nu putea să Se jure pe unul mai mare decât El, s-a jurat pe Sine Însuşi.”

Acum acesta este Dumnezeul nostru, Dumnezeul care a mers cât de sus a putut merge pentru a garanta în El nădejdea noastră de neclintit. Așa că, fugi la Dumnezeu pentru refugiu. Întoarce-te de la toate speranțele   lumii superficiale și dezamăgitoare și pune-ți nădejdea în Dumnezeu. Nu există nimic și nimeni ca Dumnezeu pe care-L poți lua ca refugiu și stâncă a speranței.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: When God Swears by God – https://www.desiringgod.org/articles/when-god-swears-by-god

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: