6 Decembrie – Pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui

ZIUA 340

ZIUA 6 de advent*

„advent” provine din cuvântul latin „adventus” și înseamnă venire sau arătare. În limbajul comun, acest cuvânt semnifică perioada de patru săptămâni care preced Nașterea Domnului.

Luca 2:12-14 12 Iată semnul după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi un Prunc înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle.” 13 Şi deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând: 14 „Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui”.

Pentru cine e pacea? Se aude o notă sumbră în cântarea îngerilor. Pace pentru aceia asupra cărora se odihnește harul Lui. Pace pentru aceia în care Își găsește El plăcerea. Dar fără credință este imposibil să-i fim plăcuți lui Dumnezeu (Evrei 11:6). Deci, Crăciunul nu aduce pace tuturor.

„Şi judecata aceasta”, a spus Isus, „stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele” (Ioan 3:19). Sau cum a spus bătrânul Simeon când l-a văzut pe copilul Isus: „Iată, Copilul acesta este rânduit spre prăbuşirea şi ridicarea multora în Israel, şi să fie un semn, care va stârni împotrivire […], ca să se descopere gândurile multor inimi” (Luca 2:34–35). O, dar câți nu sunt care într-o zi de Crăciun au parte de tristețe și frig și nu văd nimic mai mult decât atât – ca un semn față de care va exista respingere și împotrivire.

A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu” (Ioan 1:11-12). În primă instanță doar ucenicilor Săi le-a spus Isus: „Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.” (Ioan 14:27).

Oamenii care într-adevăr se bucură de pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepre sunt doar aceia care în toate lucrurile aduc cererile lor la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri (Filipeni 4:6-7).

Cheia care descuie comoara păcii lui Dumnezeu este credința în promisiunile lui Dumnezeu. Deci, Pavel se roagă: „Fie ca Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiți tari în nădejde!” (Romani 15:13). Și când ne încredem în promisiunile lui Dumnezeu și avem bucurie, pace și iubire, atunci Dumnezeu este glorificat.

Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe pământ între toți oamenii plăcuţi Lui! Toți – din fiecare popor, limbă, trib și națiune – care vor crede.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Peace To Those With Whom He Is Pleased https://www.desiringgod.org/articles/peace-to-those-with-whom-he-is-pleased

Tradus cu permisiune – Translated with permission

One thought on “6 Decembrie – Pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui

  1. Mulțumim Tată pentru puterea pe care ne-ai dat-o prin Duhul Sfant de a raspunde afirmativ chemarii pe care ne-ai facut-o, dobandind astfel pacea pe care da, lumea nu ne-o poate oferi🙏🙏

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: