11 Decembrie – Motivul pentru care a venit Isus

ZIUA 345

ZIUA 11 de advent*

„advent” provine din cuvântul latin „adventus” și înseamnă venire sau arătare. În limbajul comun, acest cuvânt semnifică perioada de patru săptămâni care preced Nașterea Domnului.

Evrei 2:14-15 Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El Însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul,şi să izbăvească pe toţi aceia care, prin frica morţii, erau supuşi robiei toată viaţa lor.

Cred că acesta este textul meu favorit de Advent, deoarece nu cunosc altul care să exprime atât de clar legătura dintre începutul și sfârșitul vieții pământești a lui Isus – între întrupare și răstignire. Aceste două versete arată clar de ce a venit Isus; anume pentru a muri. Ar fi grozav să le folosiți împreună cu un prieten necredincios sau un membru al familiei pentru a-i oferi pas cu pas perspectiva voastră creștină asupra Crăciunului. Ați putea parcurge cam așa, câte o singură frază pe rând:

(1)”Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii…”

Termenul „copii” este preluat din versetul precedent și se referă la descendența spirituală a lui Hristos, Mesia (vezi Isaia 8:18; 53:10). Aceștia sunt și „copiii lui Dumnezeu” (Ioan 1:12). Cu alte cuvinte, prin trimiterea Domnului nostru Hristos, Dumnezeu a avut în vedere mântuirea „copiilor” Săi.

Este adevărat că „atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe [Isus]” (Ioan 3:16). Dar de asemenea este adevărat că Dumnezeu aduna în mod special într-un singur trup pe „copiii lui Dumnezeu cei risipiți” (Ioan 11:52). Planul lui Dumnezeu a fost să-L ofere pe Hristos lumii și să efectueze mântuirea „copiilor” Săi (vezi 1 Timotei 4:10). Tu poți experimenta înfierea doar prin primirea lui Hristos (Ioan 1:12).

(2) ”…tot aşa şi El Însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele [sângelui și cărnii]…”

Aceasta înseamnă că Hristos a existat înainte de întrupare. El era duh. El era Cuvântul etern. El era cu Dumnezeu și era Dumnezeu (Ioan 1:1; Coloseni 2:9). Dar El a luat carne și sânge și Și-a îmbrăcat divinitatea cu umanitate. El a devenit pe deplin om și a rămas pe deplin Dumnezeu. Este un mare mister din multe puncte de vedere. Dar se află în centrul credinței noastre – și a ceea ce ne învață Biblia.

(3) ”…pentru ca, prin moarte…”

Motivul pentru care El a devenit om a fost ca să moară. Ca Dumnezeu pur și simplu, El nu putea muri pentru păcătoși. Dar ca om putea. Scopul Lui era să moară. Prin urmare, El a trebuit să Se nască om. S-a născut ca să moară. Vinerea Mare este scopul Crăciunului. Aceasta este ceea ce toți oamenii de astăzi trebuie să audă despre semnificația Crăciunului.

(4) ”…să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul…”

Prin moarte, Hristos l-a nimicit pe diavol. Cum? Acoperindu-ne tot păcatul. Aceasta înseamnă că Satan nu mai are nici un motiv legitim ca să ne acuze în fața lui Dumnezeu. „Cine va ridica pâră împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Acela care-i socoteşte neprihăniţi!” (Romani 8:33) – pe ce temei ne socotește El neprihăniți? Prin sângele Domnului Isus (Romani 5:9).

Arma supremă a lui Satan împotriva noastră este propriul nostru păcat. Dacă moartea lui Isus are puterea să îi ia diavolului arma principală – singura armă dătătoare de moarte pe care o are – și ea i-a fost luată din mână, atunci El nu ne mai poate face dosar pentru a ne acuza de pedeapsa cu moartea, pentru că Judecătorul ne-a achitat prin moartea Fiului Său!

(5) ”…şi să izbăvească pe toţi aceia care, prin frica morţii, erau supuşi robiei toată viaţa lor.”

Deci, suntem eliberați de frica morții. Dumnezeu ne-a socotit neprihăniți, ne-a justificat. Satan nu poate răsturna acest decret. Și decizia lui Dumnezeu pentru siguranța noastră supremă este ca decretul să aibă un efect imediat asupra vieților noastre. El vrea ca viețile noastră să aibă final fericit, de aceea ia robia și frica de acum.

Dacă nu mai trebuie să ne mai temem de ultimul și cel mai mare dușman al nostru, moartea, atunci nu mai trebuie să ne mai temem de nimic. Putem fi într-adevăr liberi. Liberi să ne bucurăm. Eliberați de sub robia altora.

Ce cadou minunat am primit de Crăciun de la Dumnezeu! Și de la noi, să-l dăm mai departe în lume!

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Why Jesus Came? https://www.desiringgod.org/articles/why-jesus-came

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: