24 Decembrie – Două scopuri esențiale pentru Crăciun

ZIUA 358

ZIUA 24 de advent*

„advent” provine din cuvântul latin „adventus” și înseamnă venire sau arătare. În limbajul comun, acest cuvânt semnifică perioada de patru săptămâni care preced Nașterea Domnului.

1 Ioan 3:7-8 – Copilașilor, nimeni să nu vă înșele! Cine trăiește în neprihănire este neprihănit, cum El Însuși este neprihănit. Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.

Când Ioan spune: „Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului”, care sunt aceste lucrări ale diavolului la care se referă el? Răspunsul este clar din context.

În primul rând, 1 Ioan 3:5 este o paralelă clară: „El S-a arătat ca să ia păcatele; și în El nu este păcat.” Expresia pe care el o folosește aici și în versetul 8 este aceeași (să ia/să nimicească). Deci, cel mai probabil, faptele diavolului pe care Isus a venit să le distrugă sunt păcatele. Prima parte a versetului 8 face acest lucru sigur: „Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început.”

Problema în acest context este păcatul, nu boala, mașinile stricat sau programele defecte. Isus a venit în lume pentru a ne face să încetăm să păcătuim.

Vedem acest lucru și mai clar dacă punem acest adevăr alături de adevărul din 1 Ioan 2:1: „Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți”. Acesta este unul dintre marile scopuri ale Crăciunului – unul dintre marile scopuri ale întrupării (1 Ioan 3:8).

Dar, există și un alt scop pe care Ioan îl abordează în 1 Ioan 2:1-2: „Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Christos, Cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre; și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.”

Uite ce înseamnă asta: înseamnă că Isus a apărut în lume din două motive. El a venit pentru ca noi să nu mai păcătuim – adică a venit ca să distrugă lucrările diavolului (1 Ioan 3:8); și El a venit ca să fie o jertfă de ispășire pentru păcatele noastre, atunci când păcătuim. El este un sacrificiu substitutiv care înlătură mânia lui Dumnezeu din cauza păcatelor noastre.

Rezultatul acestui al doilea scop nu este de a distruge primul scop. Iertarea nu are scopul de a permite păcatul. Scopul morții lui Christos pentru păcatele noastre nu este să ne relaxăm în lupta contra păcatului. Rezultatul acestor două scopuri ale Crăciunului este că plata, odată făcută, pentru toate păcatele noastre, este și libertatea și puterea care ne permite să luptăm contra păcatului, nu ca legaliști, crezând că ne putem câștiga noi înșiși mântuirea și nu ca fiindu-ne teamă de a ne pierde mântuirea (ceea ce nu este posibil), ci ca biruitori, care ne aruncăm în lupta împotriva păcatului cu încredere și bucurie, chiar dacă ne-ar costa viața.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Two Purposes For Christmas https://www.desiringgod.org/articles/two-purposes-for-christmas

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: