Aniversare 3 ani – Asociația Corpus Reformatorum

În providența Sa și în harul Său, Dumnezeu a îngăduit ca în urmă cu 3 ani, în data de 25 de martie 2020 să fie pusă temelia Asociației Corpus Reformatorum.

Împreună cu o echipă care de-a lungul timpului s-a extins și prin intermediul bunăvoinței donatorilor noștri, în ultimii 3 ani am reușit să oferim resurse creștine tipărite și în format electronic către mai bine de 20.000 de persoane, frați și surori creștini, dar și necreștini.

De asemenea, Dumnezeu ne-a dat oportunitatea să ne ocupăm îndeaproape de o serie de cauze umanitare, ajutând oameni aflați în nevoie atât din punct de vedere financiar cât și din punct de vedere spiritual.

Prin acest mesaj, vrem să mulțumim tuturor donatorilor noștri care ne-au susținut financiar în acești 3 ani, susținere fără de care lucrarea noastră ar fi fost mult limitată.

Dorința noastră fierbinte este ca fiecare om care a intrat sau va intra vreodată în contact cu orice resursă oferită de Asociația Corpus Reformatorum, acum sau peste sute de ani, să fie îndrumat pe calea credinței spre maturitate, sfințenie și desăvârșire.

Vă solicităm să ne purtați în rugăciunile dumneavoastră, rugăciuni prin intermediul cărora suntem convinși că Dumnezeu va îndruma pașii noștri spre cauzele, locurile și împrejurările în care El ne dorește prezenți și implicați.

Așadar, dacă stă scris în planul veșnic lui Dumnezeu, atunci este sigur că vom duce cu credincioșie această lucrare și mai departe în lumina adevărului Sfintelor Scripturi și pe bazele puse de înaintașii noștri baptiști particulari, spre binele tuturor credincioșilor și a lumii întregi!

Vă mulțumim!

„Căci căutăm să lucrăm cinstit nu numai înaintea Domnului, ci şi înaintea oamenilor.” (2 Corinteni 8:21)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: