Ce este păcatul de neiertat și hula împotriva Duhului Sfînt?

Isus definește acest păcat ca blasfemie împotriva Duhului Sfînt. Blasfemia este un păcat verbal. Să citim:

De aceea vă spun: Orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfînt nu va fi iertată. Oricine va vorbi împotriva Fiului omului, va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfînt, nu va fi iertat (…) – Matei 12:31-32

Păcatul de neiertat nu este nici adulterul, nici crima, nici necredința totală și finală a unei persoane. Păcatul de neiertat este hula împotriva Duhului Sfînt.

Contextul se leagă de faptul că fariseii îl acuzau pe Isus că vindecă bolnavii folosind puterea lui Satan, iar avertismentul lui Isus vine ca o concluzie a acestor acuze.

Îl vedem pe Isus făcînd distincție între:

  1. a vorbi împotriva Fiului omului
  2. a vorbi împotriva Duhului Sfînt

Isus face lucrul acesta pentru că la momentul la care le vorbește fariseilor, ei nu aveau cunoștința deplină despre El – El nu se manifestase pe deplin, adică și prin Înviere și Înălțare. Chiar Isus spune, atunci cînd moare pe cruce, „iartă-i căci nu știu ce fac”.

Odată cu Înălțarea și Cincizecimea, vedem că această distincție dispare (Evrei 10:26-29). După manifestarea pe deplin a lui Isus Christos, oricine vorbește împotriva Fiului o face și împotriva Duhului.

Cum ar trebui să înțelegem Evrei 10:26-29?

Să citim:

Căci, dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămîne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc, care va mistui pe cei răzvrătiți. Cine a călcat Legea lui Moise, este omorît fără milă, pe mărturia a doi sau trei martori. Cu cît mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pîngări sîngele legămîntului cu care a fost sfințit, și va batjocori pe Duhul harului?

Dacă a călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, a pîngări sîngele legămîntului și a batjocori pe Duhul harului ar fi păcate comune, atunci niciun om nu poate fi mîntuit. Nu există nicio iertare pentru oameni. Sînt unii care susțin asta, da, dar datorită ignoranței lor. Cu toții ne facem vinovați de păcat înaintea lui Dumnezeu, iar mîntuirea noastră este în totalitate lucrarea Duhului lui Dumnezeu, dar autorul vorbește aici despre o altă categorie de păcate. O categorie gravă de păcate.

Autorul vorbește aici tocmai despre păcatul de neiertat, adică blasfemia împotriva lui Christos și împotriva Duhului Sfînt. Acest lucru duce la călcarea în picioare, la pîngărire și la batjocură – spunînd că Isus este un drac.

Acum, poate că va fi cineva care va recunoaște că a vorbit împotriva lui Dumnezeu astfel de lucruri înainte de nașterea din nou. Înseamnă că nu a primit iertare? Eu cred că autorul face aici o distincție foarte clară. Autorul vorbește despre a avea o cunoștință intelectuală despre adevărata identitate a lui Isus (lucru pe care l-au avut și fariseii despre Duhul Sfînt și puterea vizibilă a acestuia prin intermediul vindecărilor la care au fost martori) și totuși a mărturisi că Isus este un drac, ori a ridica blasfemie împotriva Lui.

S-ar putea ca unii să nu aibă cunoștința intelectuală completă despre adevărata identitate a lui Christos, și atunci să nu săvîrșească acest păcat, hula, ci numai un păcat pentru care există iertare.

Acest păcat poate fi săvîrșit fie de draci, fie de oamenii cu totul degenerați.

Acest păcat nu poate fi săvîrșit de cei mîntuiți, datorită harului și a Duhului care nu se poate tăgădui singur. Duhul nu poate să hulească împotriva Lui Însuși. Iar noi știm că Duhul se află în cei mîntuiți.

Pasajul din Evrei 10:26-29 nu se referă la iertarea păcatelor pe care le săvîrșim. Cu toții păcătuim, de multe ori cu voia, cu intenție. Dacă s-ar referi la acestea, nimeni nu ar putea fi mîntuit.

Acest pasaj se referă la păcatul grav: hula împotriva Duhului Sfînt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: