Pentru cine a fost menită jertfa lui Christos?

Ispășirea a fost precisă. Intenția lui Christos a fost în legătură cu unu număr limitat de oameni, numiți în Scriptură „cei aleși” sau „oile Lui”. Chiar și Isus a fost numit așa pentru că a venit să salveze pe poporului Lui de la păcat (Matei 1:21).

Să citim:

Și voia Celui ce M-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce Mi-a dat El, ci să-l înviez în ziua de apoi. (Ioan 6:39)

Pentru ei Mă rog. Nu Mă rog pentru lume, ci pentru aceia pe care Mi i-ai dat Tu; pentru că sînt ai Tăi. (Ioan 17:9)

Ispășirea lui Christos presupune:

  1. Ispășire – îndepărtarea păcatelor noastre
  2. Împăcare – plata pentru păcat – substituția – Christos care moare în locul nostru

Dacă Isus ar fi murit pentru toți oamenii, atunci i-a și ispășit pe toți, și atunci toți oamenii ar fi mîntuiți.

Jertfa lui Christos a fost precisă: răscumpărarea celor aleși.

Dar de ce spune Biblia „pentru toți” sau „pentru lume”?

Lumea pentru care a murit Christos nu poate însemna întreaga familie umană, pentru că dacă am spune așa, toți oamenii ar fi ispășiți și împăcați.

Atunci cînd Biblia vorbește despre toți sau despre lume, ea se referă la universalitatea celor aleși din rîndul tuturor neamurilor lumii (nu doar evrei, ci și neamuri).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: