1 August – Slăbiciunile noastre scot în evidență tăria Lui

Autor: John Piper

ZIUA 213

(…) Harul Meu îți este de ajuns, căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. (…) – 2 Corinteni 12:9

Planul lui Dumnezeu cu suferința este ca prin intermediul ei să mărească valoarea și puterea lui Christos. Acesta este un har, pentru că este cea mai mare bucurie a creștinilor aceea de a-L experimenta pe Christos din ce în ce mai mult în viața de zi cu zi.

Când Domnul Isus i-a spus lui Pavel că țepușul din carne nu va fi luat, el a întărit credința lui Pavel explicându-i de ce. Domnul i-a spus: Harul Meu îți este de ajuns, căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Dumnezeu îl lasă pe Pavel să fie slab, dar nu degeaba, ci cu scopul de a-L arăta pe Christos mai puternic și mai glorios spre folosul lui Pavel.

Dacă ne simțim și arătăm glorioși prin noi înșine, vom primi o slavă, dar nu a lui Christos. Prin urmare, este important să reținem că Christos alege lucrurile slabe ale lumii, pentru ca niciun om să nu se poată lăuda înaintea lui Dumnezeu (1 Corinteni 1:20). Și uneori El îi face pe cei aparent puternici, slabi, astfel încât puterea divină să fie cu atât mai evidentă.

Știm că Pavel a experimentat țepușul ca un har, pentru că s-a bucurat de el: “De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Christos, căci când sunt slab, atunci sunt tare.” (2 Corinteni 12:10).

A trăi prin credința în harul lui Dumnezeu înseamnă a fi mulțumit de tot ceea ce este Dumnezeu pentru noi în Isus. Adevărata credință nu se va da înapoi de la ceea ce dezvăluie și amplifică slava lui Dumnezeu. Acesta este rolul slăbiciunilor și suferinței noastre.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Our Weakness Reveals His Worth – https://www.desiringgod.org/articles/our-weakness-reveals-his-worth

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: