23 August – Dumnezeu nu este un idolatru

Autor: John Piper

ZIUA 235

când va veni în ziua aceea, ca să fie proslăvit în sfinții Săi și privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut; căci voi ați crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră. – 1 Tesaloniceni 1:10

Pavel spune că Isus vine tocmai pentru a fi glorificat și pentru a fi privit cu uimire de toți cei care au crezut în El. Acesta este motivul venirii Sale.

Oamenii se poticnesc în învățătura conform căreia Dumnezeu caută să fie glorificat de poporul Său. Ei se bazează pe textul care spune că „dragostea nu caută folosul ei” din 1 Corinteni 13:5.

Cum poate să fie Dumnezeu iubitor și totuși să caute în mod constant slavă, laudă și bucurie din gura poporului Său? Cum poate fi Dumnezeu pentru noi dacă este atât de mult pentru Sine?

Răspunsul pe care îl propun este următorul: Pentru că Dumnezeu este Unic ca Ființă atotglorioasă, total autosuficientă, El trebuie să fie complet în El însuși dacă vrem să fie și pentru noi. Regulile umilinței care se aplică creaturii nu se pot aplica în același mod și Creatorului ei.

Dacă Dumnezeu s-ar îndepărta de Sine ca Sursă a bucuriei infinite, El ar înceta să mai fie Dumnezeu. El ar nega valoarea infinită a propriei Sale glorii. El ar sugera că există ceva mai valoros în afara Lui. El ar comite păcatul idolatriei.

Acest lucru nu ar fi un câștig pentru noi. Căci unde ne-am mai duce dacă Însăși Dumnezeul nostru ar fi nedrept? Unde vom găsi o stâncă a integrității în univers când chiar inima lui Dumnezeu a încetat să fie cel mai valoros lucru? Încotro ne vom concentra adorația noastră când Dumnezeu Însuși a părăsit orice valoare și frumusețe infinită?

NU! Noi nu transformăm exaltarea de Sine a lui Dumnezeu, cerându-I lui Dumnezeu să înceteze să mai fie Dumnezeu.

În schimb, trebuie să ajungem la punctul în care să înțelegem că Dumnezeu este iubire tocmai pentru că urmărește fără încetare lauda numelui Său în inima poporului Său. Lauda noastră pentru măreția Lui este piatra de temelie a bucuriei noastre și a măreției Sale.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: God Is Not an Idolater – https://www.desiringgod.org/articles/god-is-not-an-idolater

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: