26 Septembrie – Trăiește încrezător în puterea suverană a lui Dumnezeu

Autor: John Piper ZIUA 269 (…) nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui. – Efeseni 1:19b Atotputernicia lui Dumnezeu este un refugiu etern și de neclintit, indiferent de ceea ce se întâmplă pe acest pământ. Și, această încredere este sura și puterea ascultării față de chemarea lui Dumnezeu. Există ceva mai eliberator,Continue reading “26 Septembrie – Trăiește încrezător în puterea suverană a lui Dumnezeu”

25 Septembrie – Viața atârnă de Cuvântul lui Dumnezeu

Autor: John Piper ZIUA 268 El le-a zis: “Puneți-vă la inimă toate cuvintele pe care vă jur astăzi să le porunciți copiilor voștri, ca să păzească și să împlinească toate cuvintele legii acesteia. Căci nu este un lucru fără însemnătate pentru voi; este viața voastră și prin aceasta vă veți lungi zilele în țara peContinue reading “25 Septembrie – Viața atârnă de Cuvântul lui Dumnezeu”

24 Septembrie – Căutarea bucuriei lui Isus

Autor: John Piper ZIUA 267 Să ne uităm țintă la Căpetenia și Desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. – Evrei 12:2 Contrazice exemplul lui Isus principiul hedonismului creștin? Și anume, că iubireaContinue reading “24 Septembrie – Căutarea bucuriei lui Isus”

23 Septembrie – Speranță pentru cel mai mare dintre păcătoși

Autor: John Piper ZIUA 266 Domnul a răspuns: „Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea Mea și voi chema Numele Domnului înaintea ta; Eu Mă îndur de cine vreau să Mă îndur și am milă de cine vreau să am milă!” – Exod 33:19 Moise avea nevoie de speranța că Dumnezeu ar putea,Continue reading “23 Septembrie – Speranță pentru cel mai mare dintre păcătoși”

22 Septembrie – Lasă bunurile și rudele

Autor: John Piper ZIUA 265 Aduceți-vă aminte de zilele de la început, când, după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferințe: pe de o parte, erați puși ca priveliște în mijlocul ocărilor și necazurilor și, pe de alta, v-ați făcut părtași cu aceia care aveau aceeași soartă ca voi. În adevăr,Continue reading “22 Septembrie – Lasă bunurile și rudele”

21 Septembrie – Muniție împotriva anxietății

Autor: John Piper ZIUA 264 Nu vă îngrijorați de nimic, ci, în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri. – Filipeni 4:6 Unul dintre lucrurile pentru care suntem recunoscători atunci când ne adresăm lui Dumnezeu cu cererile noastre, sunt promisiunile Lui. Acestea reprezintă muniția din tun careContinue reading “21 Septembrie – Muniție împotriva anxietății”

20 Septembrie – Nu suficient de hedonist

Autor: John Piper ZIUA 263 Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă moliile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. – Matei 6:19-20 Hedonismul creștin este convingerea căContinue reading “20 Septembrie – Nu suficient de hedonist”

19 Septembrie – Privilegiul nostru extraordinar

Autor: John Piper ZIUA 262 Dumnezeu a zis lui Moise: „Eu sunt Cel ce sunt” (…) – Exod 3:14a Una dintre implicațiile magnificului nume EU SUNT CEL CE SUNT, este că acest Dumnezeu infinit și absolut s-a apropiat de noi prin Domnul Isus Christos. În Ioan 8:56-58, Isus răspunde criticilor aduse de conducătorii evrei. ElContinue reading “19 Septembrie – Privilegiul nostru extraordinar”

18 Septembrie – Singura libertate adevărată

Autor: John Piper ZIUA 261 Și a zis iudeilor care crezuseră în El: „Dacă rămâneți în cuvântul Meu, sunteți în adevăr ucenicii Mei; veți cunoaște adevărul, și adevărul vă va face slobozi.” – Ioan 8:31-32 Care este adevărata libertate? Ești tu cu adevărat liber? Iată patru elemente care trebuie întrunite pentru a ne putea consideraContinue reading “18 Septembrie – Singura libertate adevărată”

17 Septembrie – Închinare în mijlocul furtunii

Autor: John Piper ZIUA 260 Căci, cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului până la cealaltă, așa va fi și Fiul omului în ziua Sa. – Luca 17:24 Zburam noaptea de la Chicago la Minneapolis și eram aproape singur în avion. Pilotul a anunțat că este o furtună peste Lacul MichiganContinue reading “17 Septembrie – Închinare în mijlocul furtunii”